ข่าวสังคม

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นจาก, ต้นโกงกางใบเล็ก ปล่อยปลา ในกิจกรรมรักษ์เล รักษ์เลน รักษ์ป่าริมคลอง ที่บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำ คลองปากปิด ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธาน ทสม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบุญธรรม ขาวปลอด กำนันตำบลพงศ์ประศาสน์ นายธนพล อาภรณ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ นายนฤมล สุภาพงษ์ นายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มเหล็กสหวิริยาผู้นำชุมชน ประชาชนจากหลายพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นพันธุ์ปลาจำนวน 4,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ