ข่าวสังคม

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ นำคณะบุคคล ข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร จิตอาสาและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และพระจริยวัตรที่งดงามเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของประชาชน.

ข่าวแนะนำ