อุทยานหาดวนกร ฝึกทักษะการดำน้ำเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิทักษ์ทรัพยากรใต้ทะเล

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 น.ส.เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำลึก (Scuba Diving) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ระดับดำน้ำลึก CMAS One Star Diver และ CMAS Two Star Diver ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายนนี้ ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร โดยในระดับ CMAS Two Star Diver จำนวน 2 นาย ฝึกการ Search and Recovery Dive (การค้นหาและกู้สิ่งของใต้น้ำ), Night Dive (การดำน้ำกลางคืน), Peak Performance Buoyancy (การควบคุมการลอยตัวขั้นสูง), ดำน้ำที่ลึกเกินกว่า 18 เมตร (Deep Dive), การนำทางใต้น้ำ (Under Water Navigation) และ Rescue การช่วยเหลือผู้อื่น และในระดับ CMAS One Star Diver จำนวน 6 นาย ฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ, การลอยตัว, การหายใจผ่านอุปกรณ์จ่ายอากาศ (Regulator), การลงสู่ใต้น้ำ, การไล่น้ำออกจากหน้ากาก, การปรับสมดุลภายในร่างกาย, การสื่อสารใต้น้ำโดยใช้สัญญาณมือ และทักษะอื่นๆ

ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ทั้ง 8 นาย จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นชุดปฏิบัติการทางทะเล มีหน้าที่ในการสำรวจทรัพยากรใต้ทะเล บำรุงรักษาทุ่นแนวเขต ทุ่นจอดเรือ เก็บกู้เครื่องมือประมง เศษอวน หรือขยะต่างๆ ใต้ทะเล การช่วยเหลือชีวิต กู้ชีพกู้ภัย รวมทั้งป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อนาคตจะมีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในระดับการดำน้ำลึกต่างๆ ต่อไป.

ข่าวแนะนำ