ศาลจังหวัดหัวหินใช้นวัตกรรมพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายวรเมศฐ์ เกียรติฤทธินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่โรงแรมอมารี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน น.ส.พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหัวหิน นายณัฐกร จันทร์หอม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะขั้นต้นในศาลจังหวัดหัวหิน นายธินวัฒน์ เมืองนารถ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 60 คน เข้าร่วม

ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 และได้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความเข้าใจถึงปัญหาในทางปฏิบัติ ในการดำเนินงานระหว่างกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบรรยายเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์, พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566, การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง, การประชุมสัมมนาเรื่องปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไขและข้อเสนอในการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

นายวรเมศฐ์ เกียรติฤทธินันท์ กล่าวว่า ศาลจังหวัดหัวหินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เดิมเกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ประชาชนไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ เลยมีการพิจารณาคดีของศาลผ่านกระบวนการออนไลน์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กฎหมายที่บรรยายวันนี้ เป็นกฎหมายที่อธิบายขั้นตอนทำให้ผู้ใช้กฎหมายและประชาชนเข้าใจได้มากขึ้น ทั้งยังได้จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ในหัวข้อของกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในกฎหมายที่ศาลยุติธรรมประสงค์ให้ศาลทั่วประเทศทำความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละท้องที่ ซึ่งในส่วนของศาลจังหวัดหัวหินมีโอกาสจัดสัมมนาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อขัดข้องนี้ขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว คดีทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแต่คดีแพ่ง รวมถึงคดีอาญาได้ด้วย อย่างเช่น ฝากขังระบบออนไลน์ มีข้อขัดข้องหรือการสืบพยานออนไลน์ จริงๆ ก็เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้น เป็นการสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงประชาชนได้ตรงขึ้น ง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว.

ข่าวแนะนำ