ประจวบฯ จัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8 ที่อ่าวประจวบฯ

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ที่ห้องอาหารเดอะวิว โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมกาแฟยามเช้า ที่อ่าวประจวบฯ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจภูธร ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจทางหลวง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยปรึกษาหารือในรูปแบบไม่เป็นทางการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงาน นำปัญหาของแต่ละหน่วยงานมาร่วมหารือ เพื่อหาทางแก้ไขให้กับประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และของดีตะนาวศรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566 ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตในกระบวนการสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสร้างโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กระจายสู่ผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังเชิญชวนข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดธรรมิการามวร วิหาร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. และเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์.

ภาพ/ข่าว : เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ข่าวแนะนำ