เรือนจำประจวบฯ เปิดสถานพยาบาลภายใน ตรวจรักษาโรคทางกายและทางจิตเวชผู้ต้องขัง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดอาคารสถานพยาบาล ที่บริเวณแดน 4 ภายในเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดอาคารสถานพยาบาล มีผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต 7 พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดสร้างอาคารสถานพยาบาลภายในเรือนจำนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ที่มีอาการเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตเวช โดยโครงสร้างอาคารออกแบบจากโยธาธิการและสิ่งแวดล้อม เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

ทั้งนี้ สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 128 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องตรวจรักษา คลินิกคลายเครียด มุมราชทัณฑ์ปันสุข ห้องเวชระเบียนและห้องจ่ายยา ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องนอนผู้ต้องขัง แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ผู้ต้องขังช่วยงาน ห้องผู้ต้องขังป่วย และห้องผู้ต้องขังจิตเวช ซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ใช้ประโยชน์จากสถานพยาบาล คือบริการตรวจรักษาโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย และทีมพยาบาลวิชาชีพภายใน มีบริการพบแพทย์ทางไกล ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพจิต รวมถึงจ่ายยาให้แก่ผู้ต้องขังที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วย.

ภาพ/ข่าว : เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ข่าวแนะนำ