ประจวบฯ เปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เวลา 18.00 น วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มีนางกันยมาส ชูจีน ผู้บังคับการค่ายชุมนุม กองลูกเสือจิตอาสา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป.

ข่าวแนะนำ