ประจวบฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 รวมทั้งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยบูรณาการร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการจัดกิจกรรม

จากนั้น ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีได้กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ภายในบริเวณงานมีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเมธีคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับพระพุทธเจ้า”

ส่วนที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และเรือนจำจังหวัดประจวบฯ จัดกิจกรรมตรวจดูแลสุขภาพให้กับผู้ต้องขังชายและหญิง จำนวนกว่า 1,800 คน มีนางสมเนตร ทองอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีนายมิตรารุนห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำบุคลากรเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดประจวบฯ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมดังกล่าว มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จำนวน 1,600 โดส ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน 200 โดส ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และตรวจเอกซเรย์ปอดให้กับผู้ต้องขังรายใหม่ เพื่อป้องกันโรควัณโรคแพร่กระจายเข้าสู่เรือนจำ เป็นต้น

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสา (พอ.สว.) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในทุกภูมิภาค ผลจากการทรงงานร่วมกับบรรดาแพทย์อาสาในถิ่นทุรกันดาร และทุกสภาวะของประชาชนผู้ยากไร้ ที่ประจักษ์แก่สายพระเนตร ทำให้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนการบริการทางสาธารณสุข ว่าจำเป็นต้องได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ผ่อนเพลาบรรเทาทุกข์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างเร่งด่วน เป็นระบบและต่อเนื่อง

ในโอกาสที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 15 ของประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 54 ปี ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติ และเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2500 เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และด้านสิ่งแวดล้อม ทรงพระวิริยอุตสาหะ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฏร์.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ