ลุ้นเปิดใช้อ่างเก็บน้ำมรสวบที่บางสะพาน แก้ปัญหาภัยแล้ง หลังเจอสันอ่างทรุดซ้ำซากกว่า 10 ปี

หลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบการซ่อมอ่างเก็บน้ำมรสวบ ที่สันเขื่อนทรุดตัว ที่หมู่ 4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ต่อมาถูกปล่อยร้างไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2557 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้งบประมาณ 37.9 ล้านบาท ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร

แต่ที่ผ่านมามีปัญหาสันอ่างเกิดรอยรั่วซ้ำซากใกล้สปิลเวย์ ทำให้สันอ่างทรุด ยาวกว่า 20 เมตร ลึก 5 เมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมรสวบยังไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตรได้ตามศักยภาพ ทำให้มีผลกระทบกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด ขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ธงชัย และ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีการประเมินแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ำได้เสนอใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 102 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงฐานรากให้มีความมั่นคงแข็งแรง จากนั้นได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการตั้งแต่กุมภาพันธ์ ปี 2565 ถึงกุมภาพันธ์ปี 2566 แต่มีการขยายสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ล่าสุดพบว่าการก่อสร้างยังไม่เสร็จ แต่ผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สันเขื่อนแล้ว คาดว่าจะมีการส่งมอบงานเร็วๆ นี้ แต่หากยังมีปัญหา ก็จะตั้งกระทู้สดถามในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากอ่างเก็บน้ำเมื่อปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว จะต้องเก็บกักน้ำได้ตามปกติ มีประโยชน์ในการแก้ภัยแล้งให้กับประชาชนสองตำบล และเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

นายอำพร โต๊ะทอง อายุ 70 ปี คนงานรับเหมา กล่าวว่าได้รับการว่าจ้างจากบริษัทรับเหมาโครงการ ให้ทำถนนคอนกรีตบนสันเขื่อนตลอดแนว คาดว่าจะเสร็จและส่งมอบงานให้บริษัทรับโครงการได้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้

มีรายงานว่า เดิมโครงการนี้มีกำหนดเสร็จและส่งมอบงานภายใน 30 มิถุนายนที่ผ่านมา หากบริษัทดำเนินการไม่เสร็จตามสัญญาจ้าง จะถูกปรับรายวันๆ ละกว่า 1 แสนบาท จากการตรวจสอบพบว่าโครงการยังสร้างไม่เสร็จ แต่ป้ายด้านหน้าอ่างเก็บน้ำเขียนไว้ว่าก่อสร้างเสร็จ มิถุนายน 2566 ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ เรียกร้องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี นายอำเภอบางสะพาน ยืนยันความปลอดภัยว่าสันอ่างจะไม่รั่ว เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำมรสวบ หลังจากใช้งบ 37.9 ล้านบาท แต่สันอ่างพังนับครั้งไม่ถ้วน ไม่เคยใช้งานจริง.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ