หัวหินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อ.หัวหิน ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (4 ก.ค.66) โดยมีนางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน โรงพยาบาลหัวหิน อบต.บึงนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.สมาชิก พอ.สว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งมีพิธีมอบเข็มพระราชทาน พอ.สว.ทั้งสิ้น 24 ราย และมอบถุงยังชีพจากสำนักงานศูนย์บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้กับประชาชนจำนวน 30 คน ที่บริเวณศาลากลางหมู่บ้านบึงนคร หมู่ 5 ต.บึงนคร อ.หัวหิน

นายพลกฤต พวงวลัยสิน กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ท่านมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา วรรณคดี การสาธารณสุข การสังคมสังเคราะห์ การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ฝังเข็มรักษาโรค นวดแผนไทย และปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โดยมีประชาชนเข้ารับบริการประมาณ 200 คน.

ข่าวแนะนำ