เทศบาลหัวหิน สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนฝึกมวยไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ โดยมีนายอภิชัย นราวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสถาบันมวยไทยแห่งชาติ นางนพวรรณ แย้มพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล คณะวิทยากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง อ.หัวหิน

นายนพพร กล่าวว่าโครงการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชน ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกวดไหว้ครูและนาฏยุทธ์มวยไทย และการประกวดคีตมวยไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย โดยมีเป้าประสงค์หลักที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐบาล ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ ชูมวยไทยเป็น Soft Power สู่เวทีระดับโลก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ทั้งในรูปแบบการแข่งขันมวยไทยอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่มีจุดขายด้านศิลปะวัฒนธรรมกีฬามวยไทยควบคู่กันไปด้วย.

ข่าวแนะนำ