วัดวังก์พง บวงสรวงเปิดงานปิดทองหลวงพ่อเศียรศักดิ์สิทธิ์ และสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 พระมหาวชิรญาณ มหาวชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดวังก์พง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน นมัสการปิดทองหลวงพ่อเศียรศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดวังก์พง ที่ด้านหน้าอุโบสถวัดวังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายสุรสิทธิ์ สมะพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางศิริพร เผ่าพันธุ์ นายก อบต.วังก์พง น.ส.วรกานต์ ถาวร รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมในพิธี งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม รวม 9 วัน 9 คืน ภายในงานมีการออกโรงทาน ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ทั้งอาหารซีฟู้ด อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง สวนสนุกสำหรับเด็ก พร้อมชมฟรีมหรสพทุกค่ำคืนตลอดระยะเวลาจัดงาน

“วัดวังก์พง” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2435 ปรากฏตามหนังสือรับรองสภาพวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนา และทะเบียนวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพระครูวิริยาธิการี หรือหลวงปู่นาค เป็นผู้สร้าง ในที่ดินของเจ้าหมื่นคงคณาลักษณ์ ที่ถวายให้ประมาณ 6 ไร่ ต่อมาเมื่อปี 2439 ขุนศรีเสละคาม (พลอย กระแสสินธุ์) พร้อมพวกได้มานิมนต์หลวงปู่นาคไปอยู่ที่วัดหัวหิน หลังจากนั้นก็มีเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ดังนี้ องค์ที่ 2 คือหลวงพ่อน้อย องค์ที่ 3 คือหลวงพ่อหัน องค์ที่ 4 คือ หลวงพ่อคลัง องค์ที่ 5 คือหลวงพ่อยุติ ต่อมาปี พ.ศ.2502 พระครูไพโรจน์ยติคุณ เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 เห็นว่าที่ตั้งวัดเดิม มีสถานที่คับแคบ เป็นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมขังทุกๆ ปี ในฤดูฝน ไม่สะดวกต่อพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญกัน และในปี 2504 จึงมีมติร่วมกับชาวบ้านว่าเห็นสมควรย้ายวัดมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟวังก์พง ด้านหน้าค่ายธนะรัชต์ โดยได้รับศรัทธาจากชาวบ้านถวายที่ดินและอีกส่วนหนึ่ง จัดซื้อขึ้นเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีเนื้อที่ดินทั้งสิ้น ประมาณ 95 ไร่ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตขอพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การปกครองคณะสงฆ์ทุกประการเมื่อปี 2522

วัดวังก์พง มีสิ่งศักสิทธิ์ที่สำคัญ คือพระประธานประจำโบสถ์ คือ ‘พระพุทธภควันต มงคลโสตถิวิมลวังก์พงสถิต’ ซึ่งเป็นพระประธานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จเททองหล่อไว้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2522 และทรงประทานนามว่า ‘พระพุทธภควันต มงคลโสตถิวิมลวังก์พงสถิต’ ส่วนอีกองค์คือ “หลวงพ่อเศียร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชาของชาวบ้านในพื้นที่ ปัจจุบันวัดวังก์พง มีอายุตั้งแต่เริ่มสร้างถึงขณะนี้เป็นเวลา 130 ปีแล้ว.

ข่าวแนะนำ