เครือข่ายนักกู้ชีพ จัดอบรมความปลอดภัยทางถนนให้นักเรียน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนหัวหินยุคใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ที่ห้องประชุมโรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายรวีโรจน์ แถมมี สมาชิกสภา อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรม มีวิทยากรจากเครือข่ายนักกู้ชีพสื่อสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนน วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบางสะพานน้อย และกลุ่มทีชฟอร์ไลฟ์ มาให้ความรู้

นายรวีโรจน์ แถมมี เปิดเผยว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยเครือข่ายนักกู้ชีพสื่อสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนน กลุ่มทีชฟอร์ไลฟ์ – อาสาสอนช่วยชีวิต, บริษัท เพื่อนกระบวนกร จำกัด ที่เห็นความสำคัญของการปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่หัวหิน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความปลอดภัยทางถนน ได้รับการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่หัวหิน

“วัตถุประสงค์ในการอบรมวันนี้คือ 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรับถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เรื่องการวางแผนและนำเสนอความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 3. เพื่อนักเรียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน 4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัยในการขับขี่ 5. เพื่อนักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปกระตุ้นชุมชนให้เกิดความปลอดภัย โดยเนื้อหาสำคัญในการอบรมครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาและความสำคัญของปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่หัวหิน ช่วงที่ 2 การระดมความคิดเห็นเพื่อการวางแผนและนำเสนอความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง” นายรวีโรจน์ แถมมี กล่าว.

ข่าวแนะนำ