ท่าอากาศยานหัวหินเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายรัฐพล เจริญผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่ากาศยานหัวหิน ว่าปัจจุบันได้มีการปรับปรุงขยายรันเวย์ตามมาตรฐานสำหรับการบินแล้ว คือมีความยาว 2,100 เมตร ความกว้างรวมไหล่ทาง 60 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินแอร์บัส A320 ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังติดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่รอบข้างสนามบิน จึงได้ทำการศึกษาการบินเฉพาะสนามบินที่มีข้อจำกัดด้านกายภาพ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยมีประชุมร่วมกับสายการบินต่างๆ ที่จะมาเปิดเส้นทางการบินที่ท่าอากาศยานหัวหินแล้ว เพื่อรับทราบถึงด้านกายภาพและการประเมินความเสี่ยง จากนั้นจะจัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตเปิดการบินระหว่างประเทศ

ขณะเดียวกันในส่วนของแผนการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่รอบข้างสนามบิน ก็จะดำเนินการควบคู่กันไป โดยขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วจากการเปิดประมูลโครงการ แต่กรมท่าอากาศยานยังไม่ได้ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อเสนอต่อไปยังสำนักงบประมาณ หากลงนามในสัญญาแล้ว จะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 600 วัน ระยะแรกจะเป็นการขยายความกว้างของอุโมงค์รถยนต์บนถนนเพชรเกษม ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องข้างละ 20 เมตร ให้ได้ตามมาตรฐานเขตปลอดภัยรอบข้างรันเวย์ จากนั้นจะขยายความกว้างของอุโมงค์รถไฟที่ปลายรันเวย์ พร้อมถมดินขยายพื้นที่เขตปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO หากแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานหัวหินจะมีศักยภาพรองรับการบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่.

ข่าวแนะนำ