รองผู้ว่าฯ แจงอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก ต้องประชาคมชาวบ้าน ก่อนเสนอของบซ่อม ยันมีน้ำใช้พอฤดูแล้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนกับสื่อมวลชน ถึงความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านด่านสิงขร บ้านไร่เครา หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากสภาพอ่างเก็บน้ำเขาคันหอกรั่วไหล และคันฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ด้านล่างพังถล่ม ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อย ไม่เพียงพอต่อประชากรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ

ความคืบหน้าล่าสุด ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่าจากกรณีที่ชาวบ้านระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการบริโภค ไม่เพียงพอต่อประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น และต้องสลับน้ำใช้วันเว้นวัน ข้อเท็จจริงคือหน่วยผลิตน้ำประปาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองวาฬ ซึ่งรองรับประชากรประมาณ 1,500 คน ซึ่งใช้น้ำดิบของชลประทานอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอ่างเก็บน้ำนี้สามารถเก็บน้ำได้ 2 ใน 3 เฉลี่ยประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีการชำรุดรั่วไหล และจังหวัดรับทราบเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว ซึ่งทางชลประทานได้มาออกแบบเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยใช้งบประมาณในการแก้ไข ประมาณ 40 ล้านบาท แต่กระบวนการสื่อสารเรื่องงบประมาณที่ไม่ชัดเจน ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปายังบริหารจัดการได้ น้ำดิบที่มีอยู่มันเพียงพอต่อการใช้งานของประชากรประมาณ 1,500 ครัวเรือน ส่วนเรื่องการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ต้องให้ อบต.คลองวาฬ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้จากกรมป่าไม้ก่อน เริ่มจากชุมชนต้องทำประชาคมชาวบ้าน แล้ว อบต.เสนอขึ้นมาตามลำดับชั้น และส่งไปที่กรมป่าไม้ เมื่อได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว ถึงจะเอาแบบที่กรมชลประทานออกแบบไว้แล้ว ยื่นของบประมาณ ซึ่งทางจังหวัดพร้อมที่จะผลักดันร่วมสนับสนุนกับกรมป่าไม้ ให้รีบอนุญาตโดยด่วน และได้มีหนังสือสั่งการไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ให้ทำหนังสือไปที่ อบต.คลองวาฬ เริ่มกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ รองผู้ว่ากล่าว.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ