ผู้ใหญ่ใจดีหัวหิน มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 น.ส.สุรัชญา อ่วมแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง นำคณะครูนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 468 คน ให้การต้อนรับคณะผู้ใจดี นำโดยนายบุญรวม เอี่ยมเมือง ผู้บริหารโครงการทิพย์วรรณ นายกฤษฎา เอี่ยมเมือง ผู้บริหารบ้านพักรวมทรัพย์ พร้อมภรรยา และคณะร่วมให้การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน มีนายอมร พัฒน์ทอง รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน รับมอบหมายจากนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้มอบทุน มีนายวชิระ หัสดีพงษ์ อัยการจังหวัดหัวหิน นายสมบัติ ตระกูลกำเนิดเหมาะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ นักธุรกิจเมืองหัวหินและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ร่วมมอบทุนด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ได้คัดเลือกนักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวและไอศครีม ให้นักเรียนและคณะครูทั้งโรงเรียนอีกด้วย

นายกฤษฎา เอี่ยมเมือง ผู้บริหารบ้านพักรวมทรัพย์ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี ของนายบุญรวม เอี่ยมเมือง บิดาของตน ผู้บริหารโครงการทิพย์วรรณ มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของเยาวชน จึงสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป.

สุทธิศรี อนุคฤหานนท์….รายงาน

ข่าวแนะนำ