ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสามร้อยยอด จัดงาน 131 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในพิธีวันครบรอบ 131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีนายสิทธิศักดิ์ น้อยผลเพชร ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำพิธีสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามร้อยยอด ร่วมในพิธีที่บริเวณลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บ้านเกาะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

หลังพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แล้ว มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นนายอำเภอสามร้อยยอดอ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายบรรจง พันธุ์บัว เป็นตัวแทนอ่านสารจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายคมสันต์ สำราญราษฎร์ อ่านสารจากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และนายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ อ่านสารจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นอกจากนี้ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

ข่าวแนะนำ