นักท่องเที่ยวแห่ดูนกในกิจกรรม “ดูไพร ส่องนก อุทยานแห่งชาติหาดวนกร” ครั้งที่ 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 น.ส.เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ได้จัดกิจกรรม “Bird Walk @Hatwanakorn National Park ดูไพร ส่องนก อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ครั้งที่ 1” ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคมนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และชาวต่างชาติมาในรูปแบบครอบครัว จำนวน 25 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้พื้นฐานในการดูนก ซึ่งนกถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้ง่าย ทั้งในพื้นที่เมืองเเละพื้นที่ป่า เเละมีความสำคัญในด้านระบบนิเวศอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีนกนานาชนิดตลอดเส้นทาง ได้รู้จักอุทยานแห่งชาติหาดวนกรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยอุทยานฯได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วยกล้องส่องทางไกลแบบสองตา (Binocular) กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (Telescope) คู่มือดูนกเมืองไทย (Bird Guide) ไว้บริการ พร้อมของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากเพจผ้าขาวม้าติ่งป่าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ในการสำรวจครั้งนี้ พบความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จำนวน 12 ชนิด เช่น กระเเตแต้แว้ด (Vanellus indicus) กะรางหัวขวาน (Upupa epops) กินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) เขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra) เค้าจุด(Athene brama) จาบคาคอสีฟ้า (Merops viridis) แซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) ตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) บั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) โพระดกธรรมดา (Psilopogon lineatus) แอ่นกินรัง (Collocalia germani) ยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) เป็นต้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดวนกรมีการสำรวจพบนกจำนวน 43 วงศ์ 76 สกุล 100 ชนิด จัดเป็นนกประจำถิ่น 73 ชนิด และนกอพยพ 27 ชนิด โดยในทุกๆ เดือน อุทยานแห่งชาติหาดวนกรจะจัดกิจกรรม “Bird Walk @Hatwanakorn National Park” เดือนละ 1 ครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ในครั้งถัดไปทางเพจเฟซบุ๊ก “Hatwanakorn National Park”.

ข่าวแนะนำ