จิตอาสาบางสะพานน้อย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บ้านหนองหัดไท หมู่ 10 ต.ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา ผู้กำกับ สภ.บางสะพานน้อยสจ.ปราโมทย์ ตั้งซุยยัง นายสนอง สุขเจริญ กำนันตำบลทรายทอง นายณรงค์ เลียบวัน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา คณะครูนักเรียนบ้านทุ่งสีเสียด และคณะครูนักเรียนบ้านทรายทอง ร่วมกันปลูกป่ากว่า 500 คน

นายสุทิน กล่าวว่ามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกิจกรรม “ปลูกป่าสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย การสร้างเสริมสุขภาวะ.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ