อุทยานหาดวนกร สำรวจแนวปะการังเกาะจาน – เกาะท้ายทรีย์ อยู่ในสภาพสมบูรณ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 น.ส.เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติงานสำรวจและประเมินสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Photo belt transect บริเวณเกาะจาน – เกาะท้ายทรีย์ ภายในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร มีการแนวเส้นสำรวจระยะ 30 เมตร ความลึกประมาณ 10 เมตร จำนวน 3 เส้นสำรวจ วางต่อกัน เป็นระยะทั้งสิ้น 90 เมตร การสำรวจประกอบด้วย 1.ประเมินสถานภาพปะการัง 2.การสำรวจปะการังวัยอ่อน 3.การสำรวจชนิดของปลาในแนวปะการัง 4. การสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน (Benthic macroinvertebrates) 5.การวัดขนาดปะการังโขด

จากการประเมินเบื้องต้น แนวปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี ปะการังชนิดเด่นที่พบตามแนวสำรวจ ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังเขากวาง ปะการังดอกไม้ทะเล ปะการังลายดอกไม้ อีกทั้งยังพบกลุ่มปลาชนิดต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ปลากล้วย ปลากะรังท้องกำปั่น ปลาผีเสื้อนกกระจิบ ปลากระดี่ ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อเหลืองชุมพร ปลาสลิดหิน เป็นต้น พบการฟอกขาวและปะการังตายน้อยมาก และพบเศษเครื่องมือประมง หรือเศษอวนในแนวสำรวจ จึงได้ทำการเก็บกู้ขึ้นจากใต้ทะเล น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม สำหรับ “เกาะจาน – เกาะท้ายทรีย์” เป็นจุดดำน้ำตื้นดูโลกใต้ทะเลที่สวยงามอันดับหนึ่งของจังหวัดประจวบฯ นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่โทรศัพท์ 063 – 1421121 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเฟซบุ๊ก : Hatwanakorn National Park อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์.

ข่าวแนะนำ