สตรีประจวบฯ รำเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันสตรีไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ 919 ร้อยดวงใจ ถวายพระพันปีหลวง วันสตรีไทย 2566 ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเมืองประจวบฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ เกือบพันคนเข้าร่วมพิธี มีนางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการรวมพลังเครือข่ายคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งปณิธานความดี ลด ปลดหนี้ค้างชำระกองทุน 12 สิงหาคม 2566 จากนั้น ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ขึ้นกล่าวเปิดงานและรับชมการรำเทิดพระเกียรติฯ “919 ร้อยดวงใจ ถวายพระพันปีหลวง” จากกลุ่มสตรีทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบฯ รวม 919 คน

วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น ”วันสตรีไทย” ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้สามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำหนดดำเนินโครงการ 919 ร้อยดวงใจ ถวายพระพันปีหลวง วันสตรีไทย 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566.

ข่าวแนะนำ