รพ.ประจวบฯ เปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

วันที่ 8 กันยายน 2566 นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มี นพ.อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีอัยการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด นายก อบจ.ประจวบฯ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบฯ ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองประจวบฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในพิธี

เครื่องตรวจ MRI (Magnetic Resonance Imaging) เป็นเครื่องมือในการตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย โดยใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นความถี่วิทยุ สร้างภาพที่มีความละเอียดสูง เป็นการตรวจที่ให้ความแม่นยำและถูกต้องสูง มีประโยชน์มากสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เพื่อนำมาใช้การรักษาและติดตามผลการรักษา ส่วนผู้ป่วยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีจากการเอกซเรย์ เช่น MRI สมอง MRI กระดูก เป็นต้น เดิมโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ยังไม่มีเครื่องตรวจด้วย MRI หากแพทย์พิจารณาสั่งตรวจ ต้องส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจที่โรงพยาบาลต่างๆ เช่น รพ.หัวหิน, รพ.กรุงเทพหัวหิน และศูนย์ประชาชื่นราชบุรี ทำให้ไม่สะดวกทั้งผู้ป่วยและญาติ ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดตั้งศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ รองรับแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ผู้รับบริการ ทั้งในเขตอำเภอเมืองและผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกลเช่นเดิม ลดระยะเวลาในการรอคอย ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากยิ่งขึ้น

ด้าน นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า โรงพยาบาลประจวบฯ ตั้งศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา รองรับแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลที่มีเป็นจำนวนมาก สามารถให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอข้างเคียง ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย ซึ่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กำลังก้าวต่อไป ตามนโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นให้บริการที่ดี บนมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดี.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา….รายงาน

ข่าวแนะนำ