การไฟฟ้าประจวบฯ จัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมกิจการสายสื่อสาร กิจการโทรคมนาคม เพื่อหารือแนวทางการจัดเตรียมแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี พ.ศ.2566 – 2567 ที่ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน สาเหตุจากการจัดเก็บไม่เรียบร้อย ระโยงระยาง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับชาวบ้านและประชาชนอยู่บ่อยครั้ง มีนายวสันต์ เริงสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เขต 45 นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้แทนองค์กรผู้ให้บริการกิจการสายสื่อสาร โทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตค่ายต่างๆ ที่ใช้พื้นที่ร่วมกับเสาไฟฟ้าเข้าร่วมหารือ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสายอินเตอร์เน็ต และสายสื่อสารต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับเสาไฟฟ้า มีการพาดสายสัญญาณบนเสาไฟฟ้า แต่ไม่ได้จัดเก็บให้เรียบร้อย มีสภาพระโยงระยาง ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่สวยงาม บางครั้งห้อยตกลงมาทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนได้

นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สายสื่อสารเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากไม่ได้มีการรื้อถอนสายเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออก แต่มีพาดสายเพิ่มใหม่อยู่ตลอด มีหลายบริษัททั้งเก่าและใหม่ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ของเสาไฟฟ้า จึงได้เชิญประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง ทุกโอเปอเรเตอร์สายสื่อสารที่เกี่ยวข้อง และ กสทช.ส่วนดูแลใบอนุญาตในการพาดสาย เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการจัดระเบียบสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงกระบวนการ ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหากเกิดปัญหา ก็จะส่งผลกระทบกับระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกัน อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุ เกิดไฟไหม้สายสื่อสาร จึงต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมาตรฐานมีระเบียบกำหนดอยู่แล้วเกี่ยวกับความสูง และจำนวนสายสื่อสาร และมีเจ้าของที่ชัดเจน โดยในที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรฐาน และจุดไหนที่เกิดปัญหาไม่สวยงาม จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ