วัดห้วยมงคล อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานยอดพระเกศหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่

วันที่ 15 กันยายน 2566 พระพิศาลสิทธิคุณ หรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล มอบหมายให้พระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม (หลวงพ่อนิล) อาศรมศรีชัยรัตนโคตร เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกรามจากประเทศศรีลังกา บรรจุในพระอบทองคำ นำขึ้นไปประดิษฐานยังยอดพระเกศหลวงพ่อพระพุทธโสธรองค์ใหญ่ ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ท่ามกลางปรากฏการณ์ท้องฟ้าเปิด เห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องแสงเจิดจรัสอยู่ตรงปลายยอดพระเกศ เป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักในขณะประกอบพิธี มีนายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ และพุทธศานิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ตามที่สาส์นจากนายรนิล วิกรมสิงหะ ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา ได้ให้ผู้แทนนำไปถวายแด่ท่านพระพิศาลสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ลงวันที่ 28 มกราคม 2566 ความว่า ประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลานาน และเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้เสื่อมถอยลงมาจนถึงขั้นวิกฤติ พระมหากษัตริย์ศรีลังกาสมัยนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์สยามไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือจากประเทศไทยจึงได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ ภายใต้นิกายที่เรียกว่า สยามนิกาย ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธศาสนานิกายสำคัญในศรีลังกา รวมระยะเวลา 270 ปีจนถึงปัจจุบัน

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์อันดีทางวัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา รัฐบาลประเทศศรีลังกาได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากพระพิศาลสิทธิคุณ ช่วยจัดพิธีอุปสมบทหมู่ให้กับชาวพุทธประเทศศรีลังกาจำนวน 95 รูป และบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) จำนวน 117 คน ซึ่งวัดห้วยมงคลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ สมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกา ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนำมาถวายแด่พระพิศาลสิทธิคุณ เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป.

ข่าวแนะนำ