หลายหน่วยงาน หาทางแก้ไขปัญหาระบาดหนอนหัวดำในมะพร้าว

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานประชุมสร้างความรับรู้การป้องกันและแก้ไขหนอนหัวดำระบาดในต้นมะพร้าว ที่บ้านหนองตาเมือง หมู่ 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี น.ส.จันทร์ติลา คำแก้ว เกษตรอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นางสมหญิง ปานทอง นายก อบต.ธงชัย นายชัยยะ ไพรพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน รายงานสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว

น.ส.จันทร์ติลา คำแก้ว เกษตรอำเภอบางสะพาน รายงานสถานการณ์และการควบคุมศัตรูมะพร้าว เดือนตุลาคม 2566 สรุปว่าอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว ทั้งมะพร้าวแกงและมะพร้าวอ่อน รวม 96,639 ไร่ มีเกษตรกร 7,267 ราย พื้นที่ปลูก ปัจจุบันประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัครูมะพร้าวที่สำคัญ 2 ชนิดได้แก่หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม

สถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว หนอนหัวดำมะพร้าว มีพื้นที่ระบาด ทั้ง 7 ตำบล จำนวน 3,062ไร่ เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1,684 ไร่ จากเดือนกรกฎาคม 1,378 ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการแพร่ระบาด จำแนกตามระดับความรุนแรง ดังนี้ ระบาดน้อยจำนวน 342ไร่ ระบาดปานกลาง จำนวน 2,573 ไร่ ระบาดรุนแรง จำนวน 147 ไร่ การระบาดหนอนหัวดำ ในอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่หมู่ 6 ต.ธงชัย มีการระบาดหนักและหลายตำบลของอำเภอบางสะพาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยแตนเบียนกำจัดแมลงดำน้ำ ในแปลงที่ระบาด ณ ศาลาหมู่ 6 บ้านหนองตาเมืองโดยมีสำนักงานเกษตรประจวบคีรีขันธ์ กำนันตำบลธงชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและชาวเกษตรตำบลธงชัย ร่วมปล่อย

นายยวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอ กล่าวว่าเกษตรกรบางสะพานมีการปลูกมะพร้าวค่อนข้างมาก และประสบปัญหาหนอนหัวดำระบาดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตตำบลธงชัย หมู่ 6 ได้รับความเสียหายจากหนอนหัวดำระบาด วันนี้มาลงพื้นที่จริง เพื่อประชุมวางแผนหาแนวทาง มาหลายหน่วยงานเพื่อเข้ามาช่วยเหลือและจะทำแผนเพื่อช่วยเหลือให้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีการลุกลามระบาดไปพื้นที่อื่นๆ เพื่อมาหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรสวนมะพร้าวที่ได้รับผลกระทบ ป้องกันไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่อื่น และจัดทำข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมส่งให้ทางจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป นายวิโรจน์กล่าว

ด้านนายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย กล่าวว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับหลายหน่วยงานของอำเภอบางสะพาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลธงชัย หากพบการระบาด จะได้ช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงที เบื้องต้นจะใช้เงินส่วนตัว จ้างคนงานมาเจาะต้นมะพร้าว เพื่อฉีดยาใส่ต้นไม่ให้หนอนหัวดำแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ และฝากไปถึงรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากว่าท่านมีเวลา อยากให้มาดูแลเกษตรกรชาวสวนอำเภอบางสะพาน โดยเฉพาะตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน เพื่อมาแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำและในเรื่องของราคามะพร้าวตกต่ำที่เกิดปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน นายสมหมายกล่าว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ