อบต.ไชยราช ชวนดูเหยี่ยวอพยพใน “เทศกาลท่องเที่ยวดูเหยี่ยวเขาโพธิ์ @ไชยราช” ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดเทศกาลท่องเที่ยวดูเหยี่ยวเขาโพธิ์ @ไชยราช ครั้งที่ 2 มีนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.ไชยราช ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก พร้อมรับชมการแสดง “ระบำเหยี่ยว” จากนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยราช

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล กล่าวว่าจังหวัดประจวบฯ เป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคกลางที่เชื่อมต่อไปยังภาคใต้ ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบ ทุกอำเภอ แบบศิวิไลซ์ต้องยกให้อำเภอหัวหินที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้ว อำเภอปราณบุรีมีชายหาดปากน้ำปราณ และเส้นทาง Adventure ในการไปสัมผัสธรรมชาติที่น้ำตกแพรกตะคร้อ อำเภอสามร้อยยอด นอกจากบึงบัวและถ้ำพระยานครแล้ว ยังต้องไปชิมกาแฟและชมวิถีชีวิตหมู่บ้านกะหร่างที่บ้านป่าหมาก อำเภอกุยบุรี ขึ้นชื่อคือการไปดูช้างป่าและส่องกระทิง นับได้ว่าเป็นจุดชมสัตว์ป่าที่ดีที่สุดในประเทศไทย อำเภอเมือง มีด่านสิงขรเป็นประตูสู่ประเทศเมียนมา อำเภอทับสะแก ขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวที่มันที่สุด นับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดประจวบฯ เป็นอย่างมาก อำเภอบางสะพาน มีชื่อเสียงเรื่องทองนพคุณ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด คือวัดทางสาย และสุดท้ายคืออำเภอบางสะพานน้อย เป็นอำเภอมีจุดชมปะการังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดประจวบฯ ที่มีเกาะกลางขนาดใหญ่ที่สุด ที่เป็นจุดพักรถสำหรับผู้เดินทางไปสู่ภาคใต้ คือศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์แห่งนี้ ที่เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นได้ไกลถึงสองจังหวัด คือประจวบฯ และชุมพร และสถานที่แห่งนี้สามารถชมเหยี่ยวอพยพได้อีกด้วย นับว่าตำบลไชยราชแห่งนี้เป็นตำบลที่มีความสำคัญ ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นจุดเรียนรู้ ศึกษานกเหยี่ยวอพยพได้ในอนาคต ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือศักยภาพของจังหวัดประจวบฯ

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ กล่าวว่า พื้นที่บางสะพานน้อย ต้องการขายสินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ โดยเฉพาะการขายสินค้าเส้นทางการท่องเที่ยว low carbon การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อภาคการเกษตรและประมง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมดูนกเหยี่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในเชิงนิเวศวิทยา ส่งมอบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างความคึกคักมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดประจวบฯ โดยการท่องเที่ยวตอนบนของอำเภอบางสะพานน้อย ททท.สำนักงานประจวบฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว unseen new chapters อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก ทางตอนล่างจะเชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร อาทิ เนินทรายงาม ผ่านการสื่อสาร การสร้างกระแสการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย นำไปสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดประจวบฯ และคาดว่าเทศกาลท่องเที่ยวดูเหยี่ยว @เขาโพธิ์ ตลอดสองเดือนนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งท่องเที่ยวชมเหยี่ยวและวิ่งเพื่อสุขภาพ ประมาณ 7,000 คน สร้างเม็ดเงินเข้าจังหวัดประจวบฯ ราว 30 ล้านบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ อบต.ไชยราช Fanpage Facebook ที่นี่ไชยราช และ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ Fanpage Facebook TATPRACHUAP

ด้านนายบัณทิตย์ ชูบัวทอง กล่าวว่าตำบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย เป็นเมืองเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลไชยราช เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำคลองเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดยาวตลอดแนวเขตทางทิศตะวันตก และมีภูเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หลายลูก เช่น เขาโพธิ์ เขาฝาชี เขาไชยราช เป็นต้น โดยเฉพาะเขาโพธิ์เป็นภูเขาขนาดปานกลาง ไม่สูงชันมากนัก ตั้งอยู่กลางตำบลไชยราช จึงทำให้ตำบลไชยราชมีจุดชมวิวแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีจนถึงทะเล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสมเด็จพระมิ่งมุนีศรีโพธิ์ทอง (หลวงพ่อโพธิ์ทอง) ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนชาวตำบลไชยราชเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับลักษณะของภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูที่มีลักษณะคอคอด จึงทำให้นกล่าเหยื่อที่บินอพยพย้ายถิ่นจากทางตอนเหนือของประเทศไทย บินผ่านจังหวัดประจวบฯ ที่ตำบลไชยราช ลงไปทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อไปอยู่อาศัยหากินตลอดฤดูหนาวเป็นอย่างนี้ประจำทุกๆ ปี ในแต่ละปีจะมีนกอพยพมากกว่า 1 แสนตัว จึงเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่นักดูนก นิยมมาชมการอพยพของนกเหยี่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตำบลไชยราชมีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเพียงสายเดียวที่เชื่อมระหว่างภาคใต้ไปสู่ภาคอื่น ๆ ซึ่งผู้สัญจรทางถนนจะต้องผ่านเส้นทางสายหลักนี้ จึงส่งผลให้จุดชมวิวเขาโพธิ์มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบฯ ต่อไป

“ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว หลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด – 19 อบต.ไชยราชจึงนำกระแสนี้มาเป็นหลักในการพัฒนาตำบล ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงได้จัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน – วิ่ง “เหยี่ยวเขาโพธิ์รัน@ไชยราช” ขึ้น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมตำบลไชยราชให้เป็นเมืองรองแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบฯ ขณะนี้ อบต.ไชยราช ได้ปรับภูมิทัศน์ ทำลานสวนดอกไม้ ทำความสะอาดบริเวณลานด้านบนเขาโพธิ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้ถ่ายภาพเหยี่ยวและเช็คอินในเทศกาลท่องเที่ยวดูเหยี่ยว@เขาโพธิ์ในครั้งนี้แล้ว.

ข่าวแนะนำ