กลุ่มแม่บ้านชาวประมง ทำสบู่สมุนไพรชนิดรวมและจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางสุมาลี ธรรมชาติ ประธานกลุ่มแม่บ้านบุตรหลานชาวประมง ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสมาชิกประมาณ 20 คน มารวมตัวกันที่บริเวณศาลาท่าน้ำ สถานที่ฝึกสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของกลุ่ม เพื่อทำสบู่จากสมุนไพร เพื่อให้สมาชิกนำกลับไปใช้ที่บ้านและนำไปจำหน่ายที่บริเวณศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

นางสุมาลี ธรรมชาติ ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านบุตรหลานชาวประมง เกิดจากการรวมกลุ่มแม่บ้านชาวประมงปากน้ำปราณ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อไว้ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน การจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ แต่จากนโยบายและข้อกฎหมายการประมงในปัจจุบัน ไม่สามารถออกเรือเพื่อจับสัตว์ทะเลมาแปรรูปได้ตลอดทั้งปี กลุ่มแม่บ้านบุตรหลานชาวประมงปากน้ำปราณจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มให้มีรายได้เสริม หลังจากว่างเว้นจากการแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านฯ มีแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ของตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นที่

วันนี้กลุ่มได้นำสมุนไพรในท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ สำมะงา ขลู่ เบญจมาศน้ำเค็ม เป็นส่วนผสมนำมาใส่รวมกัน ซึ่งทั้งสามชนิดมีสรรพคุณเรื่องการแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย อาการคันและโรคผิวหนัง มีกลิ่นหอม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย แถมยังอ่อนโยนต่อผิวหนัง จำหน่ายราคาก้อนละ 35 บาท ซื้อ 3 ก้อน 100 บาท

นอกจากนี้นางสุมาลี ธรรมชาติ ประธานกลุ่มฯ ยังได้มอบเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม หุ้นละ 100 บาท ให้กับทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่สมาชิกมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้กลุ่มยืนหยัดมาได้ถึงวันนี้ พร้อมมอบสบู่สมุนไพรให้สมาชิกนำกลับไปใช้ที่บ้านอีกด้วย.

สมบัติ ลิมปจีระวงษ์….รายงาน

ข่าวแนะนำ