อธิการบดี มช. พบปะลูกช้าง ศิษย์เก่าเพชรสมุทรคีรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมพบปะลูกช้าง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “60 ปี มช.เพราะคิดถึง จึงมาหา” พื้นที่เพชรสมุทรคีรี จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จใเพชรบุรี โดยมีนายวสันต์ กิตติกุล ลูกช้างรัฐศาสตร์ มช.สิงห์ขาวรุ่น 1 รหัส 08 เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและสรุปให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมีลูกช้างศิษย์เก่าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แถลงนโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 60 ปี มช. แก่ศิษย์เก่าในพื้นที่ หลังจากนั้นเป็นการพบปะพูดคุยระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งลูกช้างกลุ่มเพชรสมุทรคีรี พร้อมจะสร้างเครือข่ายรวมพลังกันทำงาน เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการมุ่งไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม จากนั้นลูกช้างศิษย์เก่าทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นก่อนจะปิดงาน.

ข่าวแนะนำ