วัดห้วยมงคลจัดงานบุญ “สลากภัต” สืบทอดประเพณี

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 พระพิศาลสิทธิคุณ หรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีสลากภัต ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่โบราณและเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งสิ้น 37 หาบ ถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์รวม 5 วัด จำนวน 25 รูป ในพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับประเพณี “สลากภัต” หรือทางภาคเหนือเรียว่า ตานก๋วยฉลาก ทางภาคอีสานเรียก บุญข้าวสาก เป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน – ตุลาคม โดยญาติโยมจะนำของมาถวายจัดมาเป็นรูปแบบหาบใส่ชะลอม ประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน ผลไม้ ของใช้ชีวิตประจำวันและปัจจัยใส่ซองเสียบยอดไม้ไผ่ปักไว้ในหาบ จากนั้นก็จะนำเบอร์ไปติดที่หาบเพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำการจับเบอร์ ด้วยหลักอุปโลกกรรม คือของที่ถวายในหาบนั้นแตกต่างกัน มีทั้งของมากและของน้อยแล้วแต่เจ้าภาพที่จัดกันมา หากพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดจับได้เบอร์ใดตรงกับหาบนั้น ทางเจ้าภาพก็จะแบกหาบๆ นั้นไปถวาย ซึ่งการทำบุญสลากภัตในพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน.

ข่าวแนะนำ