กำนันธงชัยรวมพล สู้หนอนหัวดำระบาดต้นมะพร้าว

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย น.ส.สมหญิง ปานทอง นายก อบต.ธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ธงชัย ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลธงชัย มีนายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอ น.ส.จันทร์ติรา ดำแก้ว หัวหน้าเกษตรอำเภอบางสะพาน การไฟฟ้าภูมิภาคบางสะพาน พร้อมพี่น้องประชาชนหมู่ 8 ร่วมประชุมกว่า 100 คน

โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน รายงานสถานการณ์และการควบคุมศัตรูมะพร้าว เดือนตุลาคม 2566 สรุปว่าอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวรวม (มะพร้าวแกงและมะพร้าวอ่อน) 96,639 ไร่ มีเกษตรกร 7,267 ราย ปัจจุบันประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัครูมะพร้าวที่สำคัญ คือหนอนหัวดำ แมลงดำหนาม มีการระบาดทั้ง 7 ตำบล จำนวน 3,062ไร่ เกษตรกร 518 ราย พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1,684 ไร่ จากเดือนกรกฎาคม 1,378 ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการแพร่ระบาด จำแนกตามระดับความรุนแรง ตั้งแต่ระบาดระดับน้อย 342 ไร่ ระบาดระดับปานกลาง 2,573 ไร่ ระบาดระดับรุนแรง 147 ไร่

นายสมหมาย กล่าวว่า จากการที่มีแมลงดำหนามหนอนหัวดำเข้ามาทำร้ายต้นมะพร้าวของพี่น้องชาวตำบลธงชัย และต้องช่วยตัวเอง จึงต้องจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน วันนี้ได้ทอดผ้าป่าที่หมู่ 8 และมีนายก อบต.สมหญิง ปานทอง และทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนหมู่ 8 ใกล้เคียง รวมทั้งลุงอ๊อด ได้เงินมา 5,700 บาท ร่วมกันซื้อยาปราบหนอนหัวดำ ในตำบลธงชัยและเราจะช่วยกันทุกหมู่บ้าน เพื่อพี่น้องชาวตำบลธงชัยให้อยู่ดีกินดี และมีมะพร้าวแก่ให้สมบูรณ์ตลอดไป เป็นรายได้หลักของตำบลธงชัย ปลอดจากศัตรูมะพร้าวคือหนอนหัวดำและแมลงตำหนาม

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย กำนันพร้อมด้วยนายก อบต.ธงชัย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเดินทางไปที่หมู่ 6 ตำบลธงชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีหนอนหัวดำและแมงตำหนามระบาดหนัก ที่สวนของนายไพศาล พูลสวัสดิ์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 401 หมู่ 6 ต.ธงชัย ได้ช่วยกันเจาะต้นมะพร้าว แล้วใส่ยา เอาดินน้ำมันอุดเพื่อไล่แมลงตำหนามและหนอนหัวดำให้ไปจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำและแมงดำหนามในตำบลธงชัยให้หมดสิ้นไป.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ