ข่าวสังคม

7 พันธมิตรกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI), บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS), บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope), บริษัท เอ็นเอส – สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS), บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT), บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSteel) และบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 15 มอบรายได้จากการจัดงานให้แก่ 22 องค์กรที่ดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3,200,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,200 คน ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ทั้งนี้กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน จัดงานมาแล้ว 15 ครั้ง ได้มอบช่วยเหลือองค์กรที่ดูแลและพัฒนาศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาสรวมแล้วกว่า 37.2 ล้านบาท.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ