Categories
ข่าว ท่องเที่ยว ทั้งหมด

สทท. จับมือ สสว. ติวเข้ม SME สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้แบบยั่งยืน

สทท. จับมือ สสว. ติวเข้ม SME สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้แบบยั่งยืน

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายอดุลชัย รักดำ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นประธานเปิดโครงการ “SME Restart เตรียมพร้อม SME สู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ เชื่อมโยงชุมชน สร้างรายได้แบบยั่งยืน” ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทลแอนด์พลาซ่า จ.ประจวบฯ มีนางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ และสมาชิกสมาคม อาจารย์ยงยุทธ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์กฤติเดช ทองเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าเพชรบุรี, ชุมชนท่องเที่ยวถ้ำรงค์ และผู้ประกอบการ SME กว่า 50 คน เข้าร่วมรับฟัง

นายอดุลชัย รักดำ กล่าวว่า ในวาระแรกสมัยที่เข้ามารับตำแหน่งประธาน สทท. ได้ร่วมกันทำโครงการ SME Restart ในปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี ช่วงนั้นประเทศไทยเริ่มมีการเปิด Sandbox เป็นประเทศแรกๆ ของโลก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สทท. ได้เข้าไปให้ความรู้เรื่อง New Normal เรื่องมาตรฐาน SHA และร่วมกันทำ Workshop กำหนดรูปแบบขั้นตอนการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย จนประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal มากกว่า 4 แสนคนในปี 2562 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นรายได้รวมมากกว่า 20,000 ล้านบาท ในปี 2566 นี้ สทท. ตั้งเป้าหมายว่าจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 30 ล้านคน และจะมากกว่า 40 ล้านคน ในปี 2567 เพื่อไม่ให้ภาคการท่องเที่ยวถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยุคใหม่ให้สมดุลใน 4 มิติ คือ 1.สมดุลผู้ประกอบการรายใหญ่ รายเล็ก SME ต้องอยู่รอด 2.สมดุลเมืองหลัก เมืองรอง ต้องมีการกระจายรายได้และเชื่อมโยงกัน 3.สมดุล Natural – Man made ต้องมีการเพิ่มสินค้าและบริการที่มนุษย์สร้างขึ้น 4.สมดุลแผนระยะสั้น ระยะยาว ต้องมีทั้งแบบ Quick Win และยั่งยืน มีทั้ง Hard Power และ Soft Power

“แต่เดิม การท่องเที่ยวของไทยขายเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ เราต้องเพิ่มมิติของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกีฬา การเป็นเมืองเกษียณโลก เพิ่มมิติของการท่องเที่ยวสีเขียว BCG/SDG และเพิ่มเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยดิจิทัล ในยุคนี้คนท่องเที่ยวต้องเก่งขึ้น มีรายได้มากขึ้นจากการใช้ Marketing Tech ต่างๆ ทั้ง Youtube Tiktok Facebook Metaverse ไปจนถึงการใช้ Technology มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เรื่องต่างๆ เหล่านี้คือหลักสูตร Tourism Transform ที่ สสว. และ สทท. ได้พัฒนาร่วมกันเพื่อยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่และผมมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมครั้งแรกนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการขยายความสำเร็จไปทั่วประเทศ และเป็นจุดหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกด้านการท่องเที่ยว” นายอดุลชัย กล่าว.