Categories
ข่าว ทั้งหมด

บลูพอร์ต ซ้อมรับมืออัคคีภัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

บลูพอร์ตซ้อมรับมืออัคคีภัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 พ.ต.อ.ทัยเลิศ ลือปือ ผกก.1 บก.ทท.3, พ.ต.ท.อาณัฐชัย ก้อนทอง สว.ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน, ร.ต.ท.ชาญณรงค์ ชูชื่น รอง สวป.สภ.หัวหิน, จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน, นพ.พงษ์ศักดิ์ บุณยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และนายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการ บลูพอร์ต หัวหิน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีการจำลองสถานการณ์พบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณสต๊อคเก็บลังกระดาษจุดโหลดสินค้า ชั้น G มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ทีมไฟร์แมนของศูนย์การค้าฯ เข้าระงับเหตุด้วยการดับไฟรูปแบบต่างๆ ทั้งด้วยถังดับเพลิงเคมีและการใช้น้ำ พร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงขั้นตอนการอพยพพนักงานและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในศูนย์การค้าออกนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กล่าวว่าบลูพอร์ตหัวหิน ได้ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการในการทำงานของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยกำหนดให้พนักงานของสถานบริการมีการอบรมอัคคีภัยปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นต้นและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงได้ และเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทราบถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยป้องกัน พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานในการเข้าระงับเหตุ เตรียมความพร้อมของพนักงานและอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและประสานงานที่ดีกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งผลการฝึกซ้อมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย.