Categories
ข่าว ท่องเที่ยว ทั้งหมด

ททท.ประจวบฯ เปิดเวทีฟังความเห็นพันธมิตรร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัด ปี 67

ททท.ประจวบฯ เปิดเวทีฟังความเห็นพันธมิตรร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัด ปี 67

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพันธมิตรด้านท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดประจวบฯ รวมถึงทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวของ ททท.ประจวบฯ ในปี 2567 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานประจวบฯ ประจำปี 2567 ว่ามุ่งสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดประจวบฯ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัด ขายสินค้าที่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มความถี่ เพิ่มการพักค้าง เพิ่มการใช้จ่ายในการเดินทางมาพื้นที ประจวบคีรีขันธ์ 365 วัน เที่ยวได้ทั้งปี ใช้แนวคิดนำเสนอความสุขที่ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทุนวัฒนธรรม 5 F ตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกพื้นที่และการจัดกิจกรรมกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด โดยโครงการที่เป็นเรือธงของ ททท.สำนักงานประจวบฯ ได้แก่ Prachuap Hap นำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความสุขดีและสุขภาพดี ผ่านการนำเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกิจกรรม Hua Hin Yoga Festival การท่องเที่ยวเชิงกีฬา Muang Thai Triahtlon 2024 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา กิจกรรมแคมป์ปิ้งฮีลใจ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยพิชิตเขาล้อมหมวก วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมงาน Hua Hin Wine Expo 2023 กิจกรรมดนตรี งานประเพณีเทศกาล เป็นต้น

“โครงการ Amazing Weekday Prachuap Khiri Khan เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาล กระจายนักท่องเที่ยวให้เดินทางในพื้นที่ที่นำเสนอขาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กร ผ่านกิจกรรมด้านการตลาดและการสื่อสาร โครงการ Internal Tourism@Prachuap เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยให้เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดประจวบฯ ผ่านการนำเสนอขายสินค้า 5 F และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบการเปิดประสบการณ์ เช่น กิจกรรม Amazing ช้างป่ากุยบุรี โครงการ Life Long lay Hua Hin ความสุขหยุดเวลา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหิน ผ่านสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น Wellness Vacations, สินค้า 5 F, ทุเรียนป่าละอู, การท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ มวยไทย, กิจกรรมอาหาร, งานเทศกาลและประเพณีต่างๆ ของหัวหิน”

ทั้งนี้โครงการ Prachuap STAR Premium เป็นการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหัวหินและประจวบคีรีขัน ธ์ด้วยการนำเสนอสินค้ามูลค่าสูง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างมีระดับและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรายได้สูง ผ่านนำเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวมาตรฐาน ความยั่งยืนรางวัล STAR หรือรางวัล Tourism Awards สินค้าและบริการท่องเที่ยวระดับ Mid – High Spa Health & Wellness สินค้าการท่องเที่ยวประเภท Pet Friendly

ทั้งนี้ ททท.ประจวบคีรีขันธ์ ถือโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานพันธมิตรและสื่อมวลชนและขอขอบคุณภาคีเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างแน่นแฟ้น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าในปี 2567 จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปสู่หมุดหมายความยั่งยืน.