Categories
ข่าว ท่องเที่ยว ทั้งหมด

ททท.เพชรบุรี ร่วมกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพชรบุรี 8,989,584 คน ทำรายได้ถึง 24,394.65 ล้านบาท เพชรบุรีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความงดงามหลากหลาย ได้รับกล่าวถึงในระดับโลกโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประกาศให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ และโรงไม้แห่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้รับรางวัล New Design in Heritage Context with Special Recognition for Sustainable Development ซึ่งล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้มูลค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยจังหวัดมีนโยบายสำคัญในการยกระดับให้เพชรบุรีมีความเป็นสากล มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และมีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล

น.ส.เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี กล่าวว่า ททท. มีเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นให้มีการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลความสุข ทั้งสุขภาพกายและใจ จึงได้ร่วมกับพันธมิตรออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น อาทิ เส้นทาง Wellness Phetchaburi ส่งมอบสุขภาพดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมะและธรรมชาติ โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐาน Wellness center อาทิ ชีวารักษ์, เพ ลา เพลิน, นาน่ารีสอร์ท และแนะนำ Spiritual Wellness แห่งใหม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ เส้นทาง Farm For Fun ส่งมอบความสุขสำหรับครอบครัว ชวนเที่ยวสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทย ไร่เพชรมาลัยกุล ฟาร์มทะเลตัวอย่าง นาบุญข้าวหอม บ้านไร่กร่าง สถานีดีจังเขาวังเคเบิ้ลคาร์ และ KRSC Kids Camp เป็นต้น

“นอกจากการแนะนำกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สินค้าชุมชนแล้ว ยังแนะนำเมนูอาหารท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวตามหารสชาติของเพชรบุรี เพื่อกระตุ้นให้มีการเดินทางเข้าสู่ทั้ง 8 อำเภอของเพชรบุรี โดยททท.จะร่วมกับพันธมิตรจัดแคมเปญกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดา การส่งเสริมให้เพชรบุรีเป็น Happy workplace สำหรับกลุ่มทำงานที่ไม่ใช้ออฟฟิศ โดย ททท.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรม อาทิ ป่าแก่งกระจาน หรือวนอุทยานเขานางพันธุรัต การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในชุมชนคนไม่เอาถ่าน บ้านถ้ำเสือ และกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเดิมด้วยเที่ยวตลาดแก่งกระจานอีโค่มาร์เก็ต ตลาดเพ ลา เพลิน แค้มปิ้งมาร์เก็ต ทริปนั่งรถไฟไปเพชรบุรี ทริปขับรถ EV ทริปปั่นจักรยาน เที่ยว Unseen New Chapter ถ้ำโบ้ the adventure อ.เขาย้อย รวมทั้งแนะนำให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม โดย ททท.ยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ TAT STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ซึ่งเป็นการประเมินตนเองด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อรับดวงดาวแห่งความยั่งยืนจาก ททท.อีกด้วย”

ด้าน น.ส เกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่าปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันยังอยู่ในระหว่างการบูรณะ ทั้งในส่วนของระบบนิเวศตามธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะเปิดเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีการเปิดเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูหนาว วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมกระบวนการอนุรักษ์ เนื่องจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของทุกคน ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์ฯ ด้วย โดยมูลนิธิมีกำหนดเปิดตัวกิจกรรมการแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์มัทนะพาธา ประกอบการแสดงและดนตรี เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี บทพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนมัทนะพาธา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นในการระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์ฯ กำกับการแสดงโดยครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้เปิดรับสมัครสมาชิกบูรโณปถัมภ์เพื่อการระดมทุนต่อเนื่อง จำนวน 109,600 รายเท่านั้น จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรักษาและสืบทอดมรดกของชาติร่วมสมัครสมาชิกดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครสมาชิกสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเพจพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรือสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก : ททท.สำนักงานเพชรบุรี TAT Phetchaburi หรือ Line@ : tat_phet หรือ โทร.032-471005 หรือ 1672 TAT Call center.