Categories
ข่าว ทั้งหมด

นายอำเภอหัวหิน ยกยอดปลีทองคำประดิษฐานพุทธอุทยานพระธาตุดอยทัพช้าง

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานพิธีบวงสรวงและยกยอดปลีทองคำพระธาตุ น้ำหนักรวม 50 บาท ขึ้นประดิษฐานยังยอดพุทธอุทยานพระธาตุดอยทัพช้าง อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระเศกสรรค์ อรุโณ เจ้าอาวาสพุทธอุทยานพระธาตุดอยทัพช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีและออกโรงทานเป็นจำนวนมาก

องค์พระธาตุก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยท่านพระครูไพโรจน์วรการ หรือหลวงพ่อสาย มหาสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสพุทธอุทยานพระธาตุดอยทัพช้าง ได้ทำการก่อสร้างโดยใช้โอ่งมังกรที่ชาวบ้านคอกช้างพัฒนานำมาถวายให้กับหลวงพ่อจำนวนทั้งหมด 78 ใบ นำมาซ้อนเป็นชั้นๆ ขึ้นไปจนป็นองค์พระธาตุสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน 2552 และได้ทำการบรรจุพระสารีริกธาตุไว้ทั้ง 4 ทิศ โดยทิศตะวันออกบรรจุพระสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ทิศเหนือบรรจุพระสารีริกธาตุพระอานนท์ ทิศใต้บรรจุพระสารีริกธาตุพระสารีบุตร ทิศตะวันตกบรรจุพระสารีริกธาตุพระสิวลี โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 มีคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่เจ้าคณะตำบล 9 รูป และพระภิกษุร่วมพิธีอีกจำนวน 80 รูป ในวันบรรจุพระสารีริกธาตุ ต่อมาปี 2554 หลวงพ่อสายได้ทำการปั้นพระประจำวันตามดาวฤกษ์ ไว้รอบองค์พระธาตุพร้อมเทวดา 2 องค์ และได้ปั้นพระอีกจำนวน 86 รูป ไว้รอบนอกองค์พระธาตุ ซึ่งพระทั้งหมดทำจากกระเบื้องบ้านทรงไทย อายุกว่า 200 ปี ต้นปี 2554 คณะกรรมการวัดและชาวบ้านคอกช้างพัฒนา เห็นพ้องกันว่าจะทำพระธาตุองค์ใหญ่ครอบองค์จริงที่หลวงพ่อสายสร้างไว้เพื่อเก็บไว้เป็นที่สักการะบูชาและเป็นอนุสรณ์ชั่วลูกชั่วหลาน จึงได้ทำการก่อสร้างแต่ต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากหลวงพ่อสายเกิดอาพาธ

ช่วงกลางปี 2555 ครอบครัวนายคนิศน์ โชคสุชาติ เจ้าของบริษัทก๊วยควงเซ้ง (2555) จำกัด ได้มาเที่ยวชมไร่องุ่นภายในหมู่บ้านและได้เห็นองค์พระธาตุที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงขึ้นมาสักการะหลวงพ่อสายและได้รับทราบถึงปัญหา จึงนำเรื่องไปปรึกษาคุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ใช้งบส่วนตัวของคุณจำนงค์ 3 ล้านบาท พร้อมกับเงินที่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสายและชาวบ้านคอกช้างพัฒนาบริจาค ดำเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556.