Categories
ข่าว ทั้งหมด

พช.ประจวบฯ เปิดตลาดรวมใจเครือข่าย OTOP เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชม “ตลาดรวมใจเครือข่าย OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ (หลังเก่า) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพูดคุยกับผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาออกร้านจำหน่ายที่ตลาดรวมใจ มีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมบูธสินค้าต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเลือกซื้อสินค้าติดมือกลับบ้านกันอย่างต่อเนื่อง

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดประจวบฯ จัดตลาดรวมใจเครือข่าย OTOP ขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP แต่ละอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นำสินค้าหลากหลาย สินค้าราคาประหยัด สินค้า OTOP พืชผักสวนครัว ผลไม้ ไข่ไก่ ต้นไม้ เป็นต้น เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น นำไปสู่การสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และยังช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกด้วย.