Categories
ข่าว ทั้งหมด

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ จัดประชุมเพิ่มศักยภาพ

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทลแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งให้ความรู้กับสมาชิก ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจากวิทยากร 3 ท่าน มาบรรยายพิเศษ ได้แก่นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) มาให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยให้เป็นหนึ่ง / นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ ขึ้นกล่าวนำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2567 มุ่งสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ของประจวบฯ และ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวถึงการลงนาม (MOU) ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหัวหิน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบฯ, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ, สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน และชมรมเชฟชะอำ/หัวหิน เพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมถึงการมีส่วนร่วมการจัดงานระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ ที่จะมีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ กล่าวว่า ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2567 โดยในภาพรวม เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดประจวบฯ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวประจวบฯ สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จะเน้นการขายสินค้าการท่องเที่ยวเพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านทุนวัฒนธรรม 5 F และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มความถี่ เพิ่มการพักค้าง เพิ่มการใช้จ่าย ประจวบคีรีขันธ์เที่ยวได้ 365 วัน ในขณะเดียวกันต้องสร้างความปลอดภัยและสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่ง ททท.และจังหวัดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับต้นๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบฯ.