Categories
ข่าว ทั้งหมด

ชาวประจวบฯ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ในเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการประจวบฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดมาแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีประชาชนนับพันคนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่นตลอดสองฝั่งถนนสละชีพ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ามกลางฝนโปรยปราย ขณะที่เทศบาลเมืองประจวบฯ ได้จัดขบวนบุษบก ขบวนเรือพระ ขบวนแห่พุทธศิลป์จาก 15 ชุมชน เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมชมบรรยากาศงานประเพณีตักบาตรเทโวเขาช่องกระจกอย่างคึกคัก พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองประจวบฯ ร่วมกับวัดธรรมิการามวรวิหารและชมรมส่งเสริมสินค้าไทย กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน บริเวณหน้าวัดธรรมิการามวรวิหารและหน้าศาลากลางจังหวัด

ส่วนที่อำเภอหัวหิน นายพิษณุ กล้าขาย อดีต ส.อบจ.ประจวบฯ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมงานทำบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่บริเวณหินลาด วัดเขาไกรลาศ หมู่บ้านเขาตะเกียบ โดยมีเหล่านางฟ้ารำเป็นขบวนนำพระสงฆ์จำนวน 39 รูป เพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งประเพณีดังกล่าวชาวชุมชนเขาตะเกียบได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้.