Categories
ข่าว ท่องเที่ยว ทั้งหมด

อุทยานแก่งกระจานเปิด 1 พ.ย.นี้ สัมผัสทะเลหมอก – ชมสัตว์ป่านานาชนิด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) เพชรบุรี เปิดเผยว่าวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบริเวณเขาพะเนินทุ่ง น้ำตกทอทิพย์ บ้านกร่าง ห้วยแม่สะเรียง บ้านโป่งลึกบางกลอยและน้ำตกผาน้ำหยด หลังปิดไปนาน 3 เดือน โดยอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรการความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติทะเลหมอกที่บริเวณพะเนินทุ่ง ที่มีความสวยงามเนื่องจากเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาว ดอกไม้ป่าเริ่มออกดอกสร้างสีสันสวยงาม สัตว์ป่านานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ในการมาท่องเที่ยว และมีความประทับใจกลับไป

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถใช้เวลาว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ ให้ช่วยกันดูแลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางอุทยาน ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มสุรา ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่อุทยาน เพราะบริเวณที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ และชุกชุมของสัตว์ป่านานาชนิด นกหายาก จุดชมวิวทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง และสัตว์ป่านานาชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) โทร 032 – 772311.