สามร้อยยอด สืบสานประเพณีบุญล่องแพ แห่พระ ครั้งที่ 9 เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานประเพณีบุญล่องแพ แห่พระ ครั้งที่ 9 ที่ลานสำนักสงฆ์วัดป่าช้างขาว บ้านป่าหมาก หมู่ 8 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เนื่องในวันออกพรรษาของชุมชนบ้านป่าหมาก มีนายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส อ.สามร้อยยอด นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรมจังหวัดประจวบฯ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ แต่งกายชุดประจำเผ่ามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นมีการแสดงของเด็กๆ เชื้อสายกะเหรี่ยงจากศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าหมากขึ้นแสดงบนเวที สร้างสีสันความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี ต่อด้วยการละเล่นกระทบไม้ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งถือเป็นการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และประวัติอันยาวนาน จากนั้นเป็นการนำพระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้นบนแพ มีหลวงพ่อปฐมพร ปฐมวโร ประธานสงฆ์ วัดพุทธอุทยานวัดป่าช้างขาว พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ล่องแพไปตามลำห้วยระยะทาง 100 เมตรไปกลับ 3 รอบ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สัการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอให้หมู่บ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ส่วนในช่วงบ่ายมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ มีการแข่งถ่อแพ แข่งมวยลำห้วย เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีของชาวบ้านอีกด้วย

หลวงพ่อปฐมพร ปฐมวโร ประธานสงฆ์วัดพุทธอุทยานวัดป่าช้างขาว กล่าวว่า การล่องแพเป็นวิถีชีวิตเดิมของชนเผ่ากะหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ซึ่งมีมานานแล้วก่อนที่หลวงพ่อจะมา ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำสายนี้ตั้งแต่บนสุด คือตั้งแต่ชายแดนลงมาจนเกือบถึงแม่น้ำปราณบุรี ปัจจุบันมารวมตัวกันตั้งหมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งมาประมาณปี 2549 ประเพณีแห่พระ ส่วนใหญ่จะมีอยู่ทางใต้ ตรงนี้เดิมเขานับถือเทวดา นับถือผี ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม แต่พอมีชาวบ้านเริ่มมานับถือศาสนาพุทธ เริ่มเปลี่ยนมาใช้วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ อาตมาเห็นว่าควรจะมีประเพณีที่สอดคล้องกัน เห็นว่าในช่วงฤดูกาลออกพรรษา จะมีการแห่พระรอบชุมชนและนำลงแพล่องในลำห้วย เป็นกุศโลบายในการที่จะสื่อความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งในการจัดงานจะต้องมีการเตรียมงานต้องแบ่งหน้าที่กันไป เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะให้เด็กๆ ได้กลับมาบ้าน หรือว่าคนหนุ่มสาวที่ออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน ได้มีโอกาสถึงวันออกพรรษาแล้วกลับมาบ้านด้วย.

ข่าวแนะนำ