ปราณบุรีประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยส่งมอบกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางวรรณี สองสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี และกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอปราณบุรี ตัวแทนจาก 8 ตำบล จำนวน 2 คน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้า เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในงานกาชาดและงานประจำปีกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2566 โดยนำผ้าต่างๆ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก และผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอปราณบุรี มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อ จำนวน 100 ตัว ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว พร้อมติดลวดสำหรับแขวน

นางวรรณี กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่สตรีจังหวัดประจวบฯ จากทุกอำเภอได้รวมพลังในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในร้านกาชาดของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 ตัว โดยสภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาด ภายใต้ชื่องานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี” ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในงานกาชาดส่วนกลาง และกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ นำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ มามอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยของอำเภอปราณบุรีเป็นอย่างดีเสมอมา.

สมบัติ ลิมปจีระวงษ์….รายงาน

ข่าวแนะนำ