เทศบาลหัวหิน หลังรับการร้องเรียน ตรวจสอบคนเร่ร่อน คนขอทาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย อาทิ อำเภอหัวหิน โรงพยาบาลหัวหิน สถานีตำรวจภูธรหัวหิน ลงพื้นที่สำรวจคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นการจัดระเบียบขอทานและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน โดยครั้งนี้ได้สำรวจในตลาดโต้รุ่งหัวหิน และถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนักท่องเที่ยวว่าพบหลายราย

จากการลงพื้นที่ พบบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ป่วยจิตเวช คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ออกมาพักอาศัยอยู่ในที่สาธารณะตามริมถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบถามประวัติ คัดกรองเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมาย ให้คำแนะนำปรึกษา และช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากใครพบเห็นคนเร่ร่อน คนขอทาน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) ให้ดำเนินการได้ทันที หรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สายด่วน 1300.

ข่าวแนะนำ