ข่าวสังคม

นฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน