สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าพระกฐินวัดเขาไกรลาศ หัวหิน ได้ยอดเงินเกือบ 12 ล้านบาท

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายกัลป์กุล ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานบริษัท กัลป์กุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ที่วัดเขาไกรลาศ หมู่บ้านเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูพิพัฒบรรณกร เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ พร้อมด้วย พล.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ, นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นางนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และไวยาวัจกรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะแม่ชีพธู ฮวดหิน วัดสุขสำราญ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมแห่ผ้าพระกฐินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นเข้าร่วมในพิธี

ตามพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาแล้วรับกฐินได้ จัดเป็นกาลทานที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นั้นกอปรกับในศกนี้ บรรจบศุภมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ พระนักษัตร 96 พรรษา 26 มิถุนายน 2566 คณะศิษยานุศิษย์จึงตั้งกัลยาณจิตเป็นกตัญญูกตเวที ขอรับประทานผ้าพระกฐินเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเขาไกรลาศ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ อันเป็นอารามที่บูรพาจารย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามทรงอุปถัมภ์และอุปถัมภ์มาตราบปัจจุบัน อีกทั้งเป็นอารามที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นทรงผูกพันเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อนำปัจจัยที่สาธุชนร่วมโดยเสด็จพระกุศล จะได้นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในอารามซึ่งทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ให้กลับมาเป็นศรีสง่าแก่พระบวรพุทธศาสนาสืบไป โดยยอดเงินที่ได้จากการทอดฐินในครั้งนี้และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 11,900,000 บาท.

ข่าวแนะนำ