ชิปปิ้งอาหารทะเล“ด่านสิงขร”ปล่อยน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็นกระทบสุขภาพเจ้าหน้าที่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบริเวณลานขนถ่ายสินค้าโนแมนแลนด์ (No Man’s Land) พรมแดนระหว่างสองประเทศ จุดตรวจด่านสิงขร ชายแดนไทย – เมียนมา หมู่ 6 บ้านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ หลังจากมีการร้องเรียนไปที่ป้องกันจังหวัดประจวบฯ ว่ามีผู้ประกอบการขนส่งสินค้า (ชิปปิ้ง) บางรายขนถ่ายสินค้าประมง ซึ่งมีน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบ ได้ทิ้งน้ำเสียจากซากสัตว์ไหลลงพื้นดิน น้ำขังเจิ่งนองเน่าเสีย มีแมลงวันหัวเขียวตัวใหญ่เกาะกินเศษอาหาร ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปไกล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทหาร ฉก.จงอางศึก ที่มีฐานปฏิบัติการใกล้เคียงกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่จัดการเรื่องขยะ สิ่งเน่าเสีย และน้ำขังให้สะอาด จากที่เคยมีมาตรการที่เข้มงวดในช่วงการแพร่ระบาดโควิด ปี 2563 – 2564 ที่มีคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการชายแดนไทย – เมียนมา ผ่อนผันให้มีการขนส่งสินค้าเฉพาะอาหารแห้งเท่านั้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคมากับวัตถุดิบที่มีความชื้นแฉะ ซึ่งในปัจจุบันสามารถขนส่งวัตถุดิบอาหารทะเลได้ ส่วนใหญ่เป็นหอย ปู กุ้ง หมึก แมงกะพรุนดองเค็ม และปลาชนิดต่างๆ

จากการตรวจสอบพบว่ามีรถบรรทุกที่มาจากฝั่งเมียนมา ที่จอดบริเวณโนแมนแลนด์เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าไม่มากนัก เนื่องจากเป็นวันหยุด โดยวัตถุดิบอาหารทะเลหลายชนิดบรรจุอยู่ในลังพลาสติกอย่างหนา มีน้ำแข็งซึ่งเป็นตัวรักษาความสดของอาหารทะเลไว้ ซึ่งผิดเงื่อนไข ส่งผลให้น้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำเสียลงพื้น ถึงแม้ผู้ประกอบการมีการนำกระบะรอน้ำจากรถก็ตาม แต่สุดท้ายก็แอบเทน้ำทิ้งบริเวณดังกล่าว เนื่องจากบริเวณโนแมนแลนด์เป็นลานขนถ่ายสินค้าชั่วคราว ไม่มีระบบจัดการสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ ปราศจากหลายหน่วยงานที่ต้องประจำจุดตรวจ มีแค่เพียงเจ้าหน้าที่ 2 – 3 คน ทำการสุ่มตรวจเปิดฝาลังพลาสติก โดยบางลังไม่ทราบว่าสินค้าที่อยู่ใต้น้ำแข็งตรงตามที่แจ้งไว้กับหน่วยงานหรือไม่ ทั้งนี้จังหวัดได้ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการ 1.ให้ถุงบรรจุอาหารทะเลสดใส่ในถุงสองชั้น และผูกมัดปากให้สนิท 2.ถุงต้องบรรจุอยู่ในถังพลาสติก และมีถังพลาสติกรองรับน้ำระหว่างรถบรรทุกทั้งสองคัน ป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงพื้น 3.ต้องแจ้งการเข้าออกสินค้าให้ถูกต้องตามพิกัดศุลกากรทุกประเภท ชนิด ปริมาณและน้ำหนัก 4.ต้องทำความสะอาดทุกวัน มีการโรยปูนขาวฆ่าเชื้ออาทิตย์ละสองครั้ง เก็บเศษขยะที่แรงงานนำอาหารมารับประทานระหว่างขนส่งสินค้า แต่ขณะนี้กลับไม่มีการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้แต่อย่างใด.

ข่าวแนะนำ