หัวหินส่งมอบตราสัญลักษณ์“2023 Green Destinations Top 100 Stories”ให้ ททท.ช่วยประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน จ.ประจวบฯ เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ สมาคมธุกิจท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ได้จัดพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตร“หัวหินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (2023 Green Destinations Top 100 Stories) ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ มี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ น.ส.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรือ TCEB นายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ พร้อมด้วยนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองหัวหินใปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวโลก รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในมิติด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับเมืองหัวหินให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากล (world Class Preferred Destination) และการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับรางวัลหัวหินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (2023 Green Destinations Top 100 Stories) ของเทศบาลเมืองหัวหิน จะเป็นก้าวย่างสำคัญที่มีความหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวหัวหินอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสื่อสารภาพลักษณ์การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ และ ททท. ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเทศบาลเมืองหัวหิน ภาคชุมชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองหัวหินไปสู่หมุดหมายแห่งความยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่ง ททท.สำนักงานประจวบฯ จะใช้โอกาสสำคัญนี้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ในด้านการตลาดและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

สำหรับ รางวัล Green Destinations Top 100 Stories เป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ให้การยอมรับในระดับนานาชาติว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกนี้จะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยว มีผลให้เกิดการรับรู้ทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาสู่ประเทศไทย สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ด้วยกัน ได้แก่ Good Practice Story, Business & Marketing, Culture & Tradition, Environment & Climate, Government Reset & Recovery, Nature & Scenery และ Thriving Communities และในปี 2023 ประเทศไทยได้รับรางวัลถึง 4 แห่ง ที่สามารถติด TOP 100 ได้แก่ 1.เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 2.ในเวียง จังหวัดน่าน 3.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 4.หัวหิน จังหวัดประจวบฯ ซึ่งการประกาศผลครั้งนี้จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป.

ข่าวแนะนำ