กองบิน 5 เชิญเที่ยวอ่าวมะนาว ในงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ระหว่าง 7 – 12 ธันวาคม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.อ.พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ พ.จ.อ.พินิจ ผลพานิช รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ผู้แทนนายก อบจ.ประจวบฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2566 ที่ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม ที่อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 มี น.ส.นลิน มาคเชนทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด น.ส.อรอนงค์ บัวแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ (สวท.) จ.ประจวบฯ น.อ.สามารถ ว่องทรงเจริญ, น.อ.พยุงศักดิ์ สยมพร รอง ผบ.กองบิน 5 น.อ.ณัฐวุฒิ จันทรจิต เสนาธิการกองบิน 5 นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ ผู้แทนหน่วยงาน ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 ข้าราชการทหารอากาศ ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดงานสดุดีวีรชน ร่วมกับกองทัพอากาศและกองบิน 5 อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อสดุดีความกล้าหาญของทหารอากาศ ลูกเสือ ยุวชน ตำรวจ และวีรชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่าน ที่ได้ยอมสละชีวิต เลือด เนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีส่วนทราบเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ในห้วงปี พ.ศ.2484 ตรงกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ก่อตัวขึ้นมา ณ ผืนแผ่นดินไทย โดยกองทัพญี่ปุ่นได้นำกำลังพลขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ส่วนทางบก ยกพลขึ้นสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าและมลายู

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันระหว่างทหารอากาศแห่งกองบิน 5 และพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบฯ เพราะกองกำลังแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นได้นำกำลังพลขึ้นบกที่อ่าวประจวบฯ – อ่าวมะนาว และมีการสู้รบกันเป็นเวลา 33 ชั่วโมงจึงสงบ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของคนไทยและคนญี่ปุ่น ซึ่งต้องนำมาเป็นข้อคิดให้กับคนรุ่นหลัง ปัจจุบันไทยและญี่ปุ่นได้สานสัมพันธ์และมีสัมพันธไมตรีต่อกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความรัก ความเป็นมิตร

น.อ.พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผบ.กองบิน 5 กล่าวว่าในปี 2566 นี้ กองทัพอากาศ โดยกองบิน 5 กำหนดจัดงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม รวม 6 วัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 และบริเวณลานเอนกประสงค์ สโมสรทหารอากาศกองบิน 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 16.00 น. มีพิธีเดินเทิดเกียรติสดุดีวีรชนฯ ไปตามเส้นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ ตั้งแต่ศาลหลักเมืองจนถึงอนุสาวรีย์วีรชนฯ ก่อนผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมเป็นประธานกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ในพิธีเปิดงานสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2566 หลังจากนั้นจะเป็นงานเลี้ยงรับรองญาติวีรชน และชมชุดการแสดงของวงดุริยางค์ทหารอากาศ ณ บริเวณเวทีกลางการจัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5

ส่วนวันที่ 8 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 06.30 เป็นต้นไป จะเป็นการวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนฯ ของส่วนราชการจังหวัด และเวลา 08.00 น. ผู้บัญชาการทหารอากาศจะมาวางพวงมาลา และร่วมงานบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชน วันที่ 9 และ 12 ธันวาคม ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนโรงเรียนในเครือข่ายของกองบิน 5 และระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพิชิตเขาล้อมหมวก การประกวดไก่แจ้ขัน การแข่งขันฟุตบอลล้อมหมวกคัพ การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันเซปักตะกร้อ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป คือการประกวดชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ 1. การประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. การประกวดเรียงความ, วาดภาพระบายสี, ภาพอินโฟกราฟิค หัวข้อเรื่อง “สืบสาน รักษาและต่อยอด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 3. การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อเรื่อง “สละชีพ สู้ศึก พิทักษ์ชาติ ก้องเกียรติ ถนนแห่งประวัติศาสตร์” 4. การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อเรื่อง “ดินแดนวีรชนผู้กล้า” 5. การประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ “สละชีพ สู้ศึก พิทักษ์ชาติ ก้องเกียรติ ถนนแห่งประวัติศาสตร์” ในปีนี้ กองบินกำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวอ่าวมะนาว สดุดีวีรชนฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับงานพิธีการหลัก โดยเทศกาลท่องเที่ยวอ่าวมะนาวสดุดีวีรชนฯ จัดบริเวณลานเอนกประสงค์สโมสรทหารอากาศ กองบิน 5 มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม เวทีการแสดง และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์

ด้านนายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.ประจวบฯ กล่าวว่า ททท.ร่วมสนับสนุนพร้อมช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขาได้ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย ในการเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมในงานสดุดีวีรชนฯ สำหรับกิจกรรมของกองบิน 5 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะได้ทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีต เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดในมิติของประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่นทะเล น้ำตก และภูเขา หรือจะศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ก็สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบฯ ยินดีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าวมะนาว ในห้วงระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2566 โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชายหาดอ่าวมะนาว เขาล้อมหมวก และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์วีรกรรม 8 ธันวาคม 2484.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ