กสทช.เตือนหากใช้วิทยุเครื่องแดง ไม่ขออนุญาตเสี่ยงคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายวสันต์ เริงสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 45 จ.ชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ภาค 4 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต 45 จังหวัดชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ แต่ที่ผ่านมามีประชาชนนำเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง หรือ เครื่องย่านความถี่ 245.000 เมกะเฮิรตซ์ (ย่านประชาชน) นำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคผู้ประกอบการห้างร้าน ธุรกิจต่างๆ โรงแรม ที่พัก รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป โดยที่ผู้ครอบครองเครื่อง หากไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง และซื้อเครื่องวิทยุที่เสียภาษีอย่างถูกต้องมาใช้ ก็จะมีความผิด

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กลับไปตรวจสอบในหน่วยงานองค์กรของท่าน ว่ามีการขอใบอนุญาตใช้แล้วหรือไม่ และซื้อเครื่องที่ถูกกฎหมายมาใช้หรือไม่ โดยดูหมายเลขเครื่องและหมายเลข NBTC ID.(ทะเบียน) ที่มีตราครุฑ ส่วนการขอใบอนุญาตใช้ 1 เครื่องต่อ 1 ใบ มีค่าธรรมเนียม 535 บาท ส่วนแบบฟอร์มคำขอ สามารถหาโหลดได้ในอินเตอร์เน็ต หรือแบบฟอร์ม คท.2 โดยหลักฐานประกอบการขออนุญาต ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน แล้วไปยื่นขอใบอนุญาตที่สำนักงาน กสทช.สาขาใดก็ได้ เพราะออกใบอนุญาตให้ผ่านระบบออนไลน์

หากผู้ประกอบการห้างร้าน และผู้ที่จะใช้งานโดยที่เครื่องของท่านไม่ได้เสียภาษี ไม่ได้มีทะเบียนตราครุฑ จะมีความผิด ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับกุมได้ ขอให้ตรวจสอบในองค์กรของท่านอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มั่นใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน กสทช.ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือที่ call center 1200 ได้เช่นกัน.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ