“น้องแชมป์”วัย 9 ขวบ คว้าตำแหน่งหนูน้อยวัฒนธรรมหัวหิน”ปี 66

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดงานประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบฯ มีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมงาน

นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาต่อยอด ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยรูปแบบผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ หรือชุดที่แสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย รอบแรกเป็นการประกวดในชุดไทยสมัยต่างๆ รอบที่สอง การแสดงความสามารถพิเศษที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยของหนูน้อย มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานอายุระหว่างอายุ 6 – 9 ขวบ เข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 18 คน

ภายหลังการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน นานร่วม 3 ชั่วโมง ชนะเลิศหนูน้อยวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ได้แก่“น้องแชมป์” ด.ช.ปัณณกร ทองมาลี อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฎและสายสะพาย, รองอันดับ 1 ด.ญ.พัฒน์ณิชา พาณิชวัฒนา รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย, รองอันดับ 2 ด.ญ.โสรดา เรืองศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย, รางวัลชมเชยอันดับ 1 ด.ญ.ทิพย์มณี สถาพรดำรงค์ อันดับ 2 ด.ช.ณัฐพัชร์ นิธิกุลภูวรัตน์ ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท, รางวัลหนูน้อยวัฒนธรรมขวัญใจมวลชน ด.ช.ธนากร แก้วพิทักษ์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย, รางวัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมยอดเยี่ยม ด.ช.ณัฐพัชร์ นิธิกุลภูวรัตน์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ท่ามกลางความดีใจของผู้ปกครองเด็กๆ ที่มาร่วมงาน.

ข่าวแนะนำ